Termeni legali de utilizare a site-ului www.allyguard.ro

Site-ul www.allyguard.ro, domeniul allyguard.ro, precum si toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea ALLY GUARD SERVICES S.R.L..

ALLY GUARD SERVICES S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

ALLY GUARD SERVICES S.R.L. depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, ALLY GUARD SERVICES S.R.L. nu este si nu va fi legal responsabila sub nicio circumstanta pentru nicio eroare, inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site.

ALLY GUARD SERVICES S.R.L. si partenerii, mandanţii, acţionarii sau angajaţii sai nu vor fi responsabili pentru nici o daună de orice natură, fie contractuală, statutară, de prejudiciu (inclusiv, fără limitare la, neglijenţă) sau de altă natură, legată de folosirea informaţiilor prezentate pe acest site. Informatiile prezentate pe acest site constituie o sursa de informare fără a reprezenta o ofertă de servicii sau produse din partea ALLY GUARD SERVICES S.R.L. Orice persoană care doreşte să acceseze unu sau mai multe l din serviciile prezentate în site este rugată să contacteze reprezentantii ALLY GUARD SERVICES S.R.L. pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului cât şi asupra condiţiilor in care acesta este oferit.

Orice persoană care vizitează site-ul www.allyguard.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:
(i) prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către ALLY GUARD SERVICES S.R.L. in vederea efectuării de studii de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale si de reclama specifice operaţiunilor de marketing direct;
(ii) contactarea de catre un consultant al societatii ALLY GUARD SERVICES S.R.L. in vederea oferirii de informatii detaliate despre serviciile oferite de catre societate'
(iii) transmiterea de catre ALLY GUARD SERVICES S.R.L., prin email, de buletine informative (Newsletter) cu privire la serviciile oferite de societate;
(iv) soluţionarea de către ALLY GUARD SERVICES S.R.L. a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate ALLY GUARD SERVICES S.R.L. (a se vedea sectiunea "Contact” din site);
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dispuneţi de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie , dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugam să ne contactaţi prin intermediul secţiunii “Contact” din site.

ALLY GUARD SERVICES S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul ALLY GUARD SERVICES S.R.L..

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al ALLY GUARD SERVICES S.R.L.. Orice incercare de modificare a imaginii si/sau informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal – ALLY GUARD SERVICES S.R.L., precum si realizarea de link-uri catre site-ul ALLY GUARD SERVICES S.R.L., fara acordul scris prealabil al societatii, da dreptul ALLY GUARD SERVICES S.R.L. sa se adreseze instantelor legal competente pentru drepturilor sale.

mouseover